Hala centrální klimatizace Dolu ČSM

Rok realizace: 2008

Investor: GASCONTROL spol. s r.o.

Objem investice: 22 mil. Kč

Hlavní stavbyvedoucí: Ing. Vladimír Koláček

Stavbyvedoucí: Ing. Ondřej Víta

Mistr stavební výroby: Ludvík Gwóždź

Technický popis stavby: Ocelová hala o rozměrech 55x20x12 m se zděným vestavkem.